Wywóz szamba – Bytom

Realizujemy profesjonalny wywóz szamba. Bytom to jedno z wielu miast, w których przeprowadzamy prace. Opróżniamy zbiorniki o różnych pojemnościach, w tym także te przemysłowe, które cechują się zdecydowanie większą kubaturą niż modele montowane na prywatnych posesjach. Usuwamy zanieczyszczenia płynne, które po przekroczeniu konkretnego poziomu mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i infrastruktury kanalizacyjnej na działce.

Wywóz nieczystości płynnych a prawo

Wywóz nieczystości płynnych w Bytomiu zawsze musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecne prawo zakazuje usuwania takich substancji przez osoby, które nie mają odpowiednich uprawnień. Nasza firma dysponuje wymaganymi pozwoleniami, dzięki czemu możemy wywozić nieczystości zgodnie z prawem, potwierdzając wykonane prace właściwą dokumentacją.

Dysponujemy nie tylko pozwoleniami, lecz także profesjonalnym sprzętem. Do pracy wykorzystujemy pojazdy asenizacyjne wyposażone w specjalną pompę. Takie maszyny umożliwiają odsysanie nieczystości, gromadząc je we własnym zbiorniku. Następnie ścieki są przewożone do oczyszczalni, w których są neutralizowane. Pojazdy asenizacyjne mogą pomieścić całą zawartość szamba, jednak w przypadku niektórych zleceń konieczne jest zrealizowanie kilku kursów.

Jak przebiegają usługi asenizacyjne w Bytomiu?

Jeśli chodzi o usługi asenizacyjne, Bytom to jedno z wielu miast, w których działamy. Na początku realizacji prac dojeżdżamy na działkę i przygotowujemy teren do dalszych działań. Otwieramy pokrywę szamba i wpuszczamy do niej wąż dołączony do pojazdu asenizacyjnego. Następnie przeprowadzamy proces odsysania nieczystości. Zwykle trwa on kilkadziesiąt minut, ale wszystko zależy od pojemności szamba i stopnia jego zapełnienia.

Po zakończeniu prac szambo jest ponownie zabezpieczane. Nieczystości przewozimy do punktu zlewu, skąd następnie trafiają one do oczyszczalni ścieków. W tym miejscu nieczystości są neutralizowane w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia dla środowiska. Ścieki nie mogą przedostać się do gleby – mogłyby bowiem doprowadzić do jej skażenia.

Po zakończeniu prac wystawiamy dokumentację. Stanowi ona potwierdzenie, że właściciel zbiornika bezodpływowego dopełnił swoich obowiązków i pozbył się nieczystości zgodnie z obowiązującym prawem. Samodzielne usuwanie zanieczyszczeń tego typu jest wykroczeniem. Za takie działanie grozi kara grzywny, dlatego tak ważne jest podjęcie współpracy z firmą, która dysponuje odpowiednimi uprawnieniami. W razie kontroli wystarczy jedynie przedstawić dokumentację wystawioną po zakończeniu prac – znajduje się na niej data, adres i dane firmy realizującej wywóz nieczystości płynnych.

Ile kosztuje wywóz szamba w Bytomiu?

Cena usług asenizacyjnych w Bytomiu i okolicach zawsze jest ustalana indywidualnie. Zajmujemy się również wywozem szamba w Hanusku i okolicznych miejscowościach. Wszystkie szczegóły ustalamy podczas rozmowy telefonicznej. Cena jest wyliczana na podstawie ilości nieczystości, jakie mamy wywieźć, a także lokalizacji działki i preferowanego terminu wykonania usługi. Z wieloma klientami prowadzimy stałą współpracę, oferując im atrakcyjne zniżki.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących dostępnych usług służymy pomocą.