Wywóz szamba

Wywóz szamba to usługa skierowana do właścicieli zbiorników bezodpływowych. Regularne opróżnianie takich pojemników może pomóc uniknąć poważnych konsekwencji, jak wybijanie czy awaria kanalizacji. Usługa ta musi zostać zrealizowana przez specjalistów, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.

Nasza firma dysponuje pozwoleniami na opróżnianie szamb i przewóz nieczystości. Pozbywanie się zanieczyszczeń tego typu bez odpowiednich uprawnień jest bowiem wykroczeniem karanym grzywną.

Zajmujemy się wywozem szamba w Bytomiu, Hanusku, Zbrosławicach i okolicznych miejscowościach. Szczegóły realizacji usługi ustalamy indywidualnie, podczas rozmowy telefonicznej. Z wieloma klientami prowadzimy stałą współpracę, usuwając nieczystości, gdy ich poziom przekroczy bezpieczną wartość.

Profesjonalny sprzęt do wywozu szamba

Nasza firma dysponuje sprzętem, który pozwala na bezpieczne przewożenie nieczystości płynnych. Cały proces jest realizowany z wykorzystaniem specjalnych pojazdów asenizacyjnych, które mogą odpompowywać nieczystości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Wywiezione zanieczyszczenia trafiają do stacji zlewnych, z których są one kierowane do konkretnych oczyszczalni ścieków.W tych miejscach są one poddawane procesom oczyszczania.

Samodzielne opróżnianie szamba jest niezgodne z prawem. Zanieczyszczenia gromadzone w zbiornikach bezodpływowych mogą bowiem stanowić zagrożenie dla środowiska, dlatego powinny być obsługiwane w odpowiedni sposób. Po zakończeniu usług wywozu nieczystości przez naszą firmę wystawiamy dokumentację, która potwierdza dopełnienie obowiązków przez właściciela zbiornika.

Jak przebiega wywóz szamba?

Wywóz nieczystości płynnych powinien przebiegać zgodnie z określoną kolejnością. Proces zaczyna się od przygotowania i zabezpieczenia terenu. Następnie specjaliści wpuszczają do zbiornika węże, za pomocą których możliwe jest odessanie nieczystości i przetransportowanie ich do wnętrza specjalnego samochodu zwanego szambiarką. Po opróżnieniu całego pojemnika konieczne jest jego ponowne zabezpieczenie. Usunięte ścieki są następnie transportowane do miejsca, w których mogą zostać zneutralizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wywóz szamba nie trwa długo. Zwykle jest to jedynie kilkadziesiąt minut, ale wszystko zależy od pojemności pojemnika. Nie bez znaczenia jest też łatwość dostępu do zbiornika bezodpływowego. Zwykle takie konstrukcje montuje się w miejscach, do których można dostać się dużym pojazdem asenizacyjnym. Istnieje również opcja zamocowania w szambie szybkozłączki, która łączy zbiornik z samochodem znajdującym się przy ogrodzeniu.

Cena naszych usług jest wyliczana indywidualnie, na podstawie liczby potrzebnych kursów lub objętości nieczystości płynnych. Realizujemy takie usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.